Cenovnik Usluga

Transport pacijenata od kreveta do kreveta 

Radno vreme od 7-15h, subotom od 7-12h

*3000,00 do 5km od centra (Centar – Narodna skupština kao polazna tačka)

*2500,00 do 5km, za vezane ture (kad ima više vožnji zbog terapije)

*3500,00 do 10km

*4000,00 do 15km

*4500,00 do 20km

*preko 20km po dogovoru

*cekanje samo po dogovoru  i naplaćuje se 1000,00 din/h

 *Vangradske relacije 100,00 din/km (računa se samo jedan pravac)

 

*Posebni zahtevi transporta, kao i otežani transport se dodatno naplaćuje

  • Pod posebnim uslovima transporta pozdrazumeva se posebni zahtevi korisnika, koji su mimo uobičajenog transporta, kao što su usputna zadržavanja i svraćanja na određene adrese, transport više stvari i slično 
  •  Pod otežanim transportom se podrazumeva: nošenje pacijenta ako ima više spratova, nošenje težih pacijenata, nepristupačan prilaz i slično   

* Prevoz van radnog vremena, kao nedeljom i praznicima, po dogovoru i naplaćuje se 30% više

* Izdajemo račune za prevoz, a usluge transporta možete platiti i preko računa