Cenovnik Usluga

TRANSPORT PACIJENATA OD KREVETA DO KREVETA

2.000,00 din. do 10 km od centra

*Centar – Narodna skupština kao polazna tačka

Preko  10 km  doplaćuje se  80,00 din/km  .

* 2.000,00 + 80,00 din/km

 

VANGRADSKE RELACIJE SE NAPLAĆUJU 80,00 din/km

*(računa se kilometraža samo u jednom pravcu)

 

Popust na više vezanih tura (kad pacijent ide na terapiju više dana)

Noćna tarifa od 23:00-06:00 se naplaćuje 40% više

Čekanje 1 sat je gratis (više od 1 sata se doplaćuje 500,00 dinara po satu)

Posebni zahtevi transporta, kao i otežani transport se dodatno naplaćuju

  • Pod posebnim uslovima transporta se podrazumeva posebni zahtevi korisnika koji su mimo uobičajenog transporta, kao usputna zadržavanja i svraćanja na određene adrese, transport više stvari isl.
  • Pod otežanim transportom se podrazumeva: nošenje pacijenta više od III sprata, nošenje težih pacijenata, nošenje pacijenata nosilima na sprat ili ako je pristup do pacijenta težak i nepristupačan doplata po dogovoru
  • Ukoliko je pacijent sa prekomernom težinom tada se šalju dve ekipe i plaća se duplo.
Usluge prevoza možete platiti i preko računa